Olemme kiinnostuneita erityisesti Euroopan vesipolitiikan puitedirektiivistä 2000/60WE. Vesipuitedirektiivin tavoitteena on ehkäistä pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen koko Euroopan unionin alueella. Päätavoitteena on pintavesien hyvä tila ja pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila vuoden 2015 mennessä 

 Tavoitteenamme on esitellä erilaisia vesienhoito- ja suojeluohjelmia ihmistoiminnan vaikutuksen alla olevissa vesistöissä, sekä esitellä vesistöjä jotka ovat edelleen hyvässä ekologisessa tilassa.

Haluaisimme lisätä opiskelijoiden tietoisuutta tällaisista ongelmista; tutustuttaa heitä eri vesiensuojelumenetelmiin; pohtia vesivarojen hoitovaihtoehtoja matkailun kehittämisen yhteydessä; verrata nykyisiä suojelutoimenpiteitä eri maissa, opiskelijoiden tutkimusten ja johtopäätösten perusteella

 Hankkeemme sähköpostiosoite frafinpol(at)gmail.com