2012-11-08 14:31:13

4. Kółko ekologiczne, raport 1 z 06.11.2012 roku


Za nami pierwsze z cyklicznych zajęć poświęconych badaniu właściwości fizykochemicznych i biologicznych wody. Tym razem miały formę zajęć terenowych – badaliśmy prostymi metodami właściwości fizyczne i chemiczne wód powierzchniowych na terenie Oleśnicy. Korzystając z przygotowanych kart pracy i niewyszukanych narzędzi dokonaliśmy wstępnej  oceny jakości występujących na naszym terenie wód. Te wskaźniki czystości to m. innymi: temperatura, smak, zapach, przezroczystość, mętność i pH. Podczas zajęć laboratoryjnych w przyszłym tygodniu uzupełnimy nasze wyniki o dane z badań chemicznych i biologicznych. Mamy nadzieję, że na tej podstawie uda się ustalić klasę czystości potoku Oleśnica i małych zbiorników, a w przyszłości także potoków i rzek płynących przez nasz powiat.

Koordynator projektów ekologicznych