W dniach 16-23 marca bieżącego roku grupa 9 uczniów (DOMINIKA GAŁĄZKA, PAULA JAROSIK, SYLWIA KOCIŃSKA, DOMINIKA KORCZAKMAGDALENA SIWECKA, KATARZYNA SMOLARCZYK, AGNIESZKA SOWULA, AGATA WIERGOWSKA, JAKUB KWIECIEŃ) z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Twardowskiego w Oleśnicy wraz z grupą opiekunów - dyrektor J. Kwaśniewską, p. K. Jaworską-Dawidziuk oraz p. T. Szczęsnym, udała się do Laval, we Francji w ramach kolejnej odsłony międzynarodowego projektu Comenius: Wpływ działalności człowieka na zasoby wodne.

Tym razem, zamiast pamiętnika, prezentujemy dzienniczki prowadzone przez uczestników wyjazdu:   Agnieszka (wersja polska + wersja angielska), Agata, Dominika K., Dominika G., Katarzyna, Magda, Paula, Sylwia;

Do pobrania Przewodnik po ekosystemach Słowińskiego Parku Narodowego, który został opracowany w ramach polskiej części projektu oraz w trakcie pobytu w Słowińskim Parku Narodowym.

Broszura w formacie pdf. do pobrania;

Prezentacja podsumowujaca pobyt w SPN w formacie pdf. do pobrania;


Poniżej przedstawiamy materiały pomocnicze oraz karty pracy przeznaczone do zajęć terenowych w ramach wyjazdu do Słowińskiego Parku Narodowego. Wszystkie materiały opracowane zostały w języku polskim oraz angielskim:


Ekosystemy wodne i mokradła na terenie Słowińskiego Parku Narodowego + Fizyko-chemiczne właściwości wód + Ornitologia + Torfowisko 


Realizowany przez młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy z partnerami z Francji i Finlandii projekt Comenius zakładał podjęcie wspólnych, międzynarodowych działań na wybranym przez siebie obszarze. Ponieważ główny temat projektu dotyczył wpływu działalności człowieka na zasoby wodne i jakość wód, zdecydowaliśmy się, każdy z uczestników we własnym zakresie, na badania jakościowe wód powierzchniowych z wykorzystaniem ustalonych wspólnie wskaźników. W związku z tym badaniami objęto wody śródlądowe: w Polsce rzekę Oleśnica, we Francji wody rzeki La Loire oraz jezioro Graggbole mieszczące się w Parrainen w Finlandii.

strona numer:
| 1 | 2 | 3 |