W projekcie "Impact of human activities an aquatic resources and water quality" biorą udział 4 szkoły średnie i zawodowe z Francji, Finlandii, Polski i Rumunii, których reprezentanci spotkali się na zorganizowanej przez Francję wizycie przygotowawczej w Laval. Uczestnicy projektu to uczniowie w wieku od 15 do 20 lat, zainteresowani szeroko pojętą dbałością i ochroną środowiska.

Chcielibyśmy odnieść się w naszym projekcie do Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60 WE, przyjętej 23.10.2000, która ustanowiła ramy działań środowiskowych w odniesieniu do polityki wodnej. Celem nadrzędnym jest poprawienie jakości wód do roku 2015 poprzez należyte zarządzanie i ochronę zasobów oraz zrównoważony rozwój gospodarki wodnej.

Naszym najważniejszym założeniem jest przedstawienie różnych form ochrony zasobów wodnych i współistniejących ekosystemów będących wciąż w dobrym stanie ekologicznym, a także poprawienie jakości wód na terenach zniszczonych działalnością człowieka.

Chcielibyśmy uwrażliwić naszych uczniów na powyższe problemy oraz postarać się zaangażować ich w różne formy ochrony wód. W tym celu zapoznamy ich z tematyką zrównoważonego rozwoju turystyki i odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi. Ponadto, chcielibyśmy porównać działania aktualnie podejmowane w krajach - uczestnikach projektu a związane z ochroną zasobów wodnych. Cel ten zrealizujemy prowadząc badania i zbierając potrzebne dane w trakcie trwania projektu.

Naszą pracę podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszym, skupimy się na zanieczyszczeniu zasobów wodnych z naciskiem na wody słodkie. Natomiast w drugim, omówimy różnorodne metody ich ochrony.

| nasz e-mail: frafinpol@gmail.com